Persbericht: 67 inbreuken COVID-maatregelen op grondgebied politiezone TARL (weekoverzicht: 11/01/2021 – 18/01/2021)

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.

avondklok

De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101-noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  

Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689.  

Weekoverzicht: maandag 11 januari 2021 tot en met vrijdag 15 januari 2021

Op maandag 11 januari 2021 werd door een patrouille te Ternat proces-verbaal opgesteld inzake het samenscholingsverbod ten aanzien van 7 personen. Onder hen zijn 6 personen die eerder al een inbreuk begingen op de Covid-maatregelen. 

Op dinsdag 12 januari 2021 werden tijdens een patrouille te Liedekerke 5 personen opgemerkt die onvoldoende afstand hielden van elkaar in het Warandepark. 4 personen werden geverbaliseerd inzake het samenscholingsverbod en het niet-naleven van de regels van social distancing. Eén persoon nam de vlucht tijdens de controle. Nog te Liedekerke werden 11 personen opgemerkt op de parking ter hoogte van het zwembad 'Heuvelkouter'. Deze werden allen geverbaliseerd inzake het samenscholingsverbod. Eén persoon werd reeds eerder geverbaliseerd inzake het niet-naleven van de Corona-maatregelen.

Weekendoverzicht: zaterdag 16 januari 2021 tot en met zondag 17 januari 2021

Op zaterdag 16 januari 2021 werd te Liedekerke 1 persoon geverbaliseerd wegens niet-naleving van het verplaatsingsverbod. Deze persoon werd reeds eerder geverbaliseerd voor het niet-naleven van de geldende Corona-maatregelen. De persoon bleek eveneens dronken. Te Roosdaal werden 4 personen geverbaliseerd wegens het niet-naleven van de avondklok. In Ternat werden tijdens een verkeerscontrole 7 personen geverbaliseerd wegens het niet respecteren van de avondklok. Er werd eveneens een proces-verbaal opgesteld voor een vervallen keuringsbewijs van een voertuig.

Op zondag 17 januari 2021 werd te Affligem 1 persoon geverbaliseerd wegens het niet naleven van het verplaatsingsverbod. Er werd eveneens proces-verbaal opgesteld inzake alcohol in het verkeer en inzake verkeersongeval stoffelijke schade. In Liedekerke werden 4 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Eveneens werd er een proces-verbaal opgesteld voor inbreuk op het voorlopig rijbewijs.

In Roosdaal werden 3 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van het verplaatsingsverbod.

In Ternat werden tijdens een verkeerscontrole 11 personen geverbaliseerd omwille van het niet naleven van de avondklok. Er werd eveneens proces-verbaal opgesteld voor de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs naar aanleiding van een positieve drugtest. Op de Assesteenweg te Ternat werden nog eens 8 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van de avondklok, het samenscholingsverbod en het niet respecteren van de social distancing.

In Affligem werden 2 personen geverbaliseerd inzake het niet-naleven van de avondklok.

Tijdens een verkeerstoezicht werd te Liedekerke 1 persoon geverbaliseerd wegens het niet naleven van de avondklok.

In Ternat werden 3 personen geverbaliseerd voor het maken van een niet-essentiële en/of niet-uitstelbare verplaatsing. Eén persoon werd eveneens van zijn vrijheid beroofd naar aanleiding van een openstaande bevel tot gevangenneming voor drugsfeiten.