Persbericht: 75 inbreuken COVID-maatregelen op grondgebied politiezone TARL tijdens herfstvakantie (overzicht 2/11/20-15/11/20)

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.

De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101-noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  

Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689.

Weekoverzicht: maandag 02 november 2020 tot en met vrijdag 06 november 2020

Op dinsdag 03 november worden in Ternat tijdens een patrouille 6 minderjarige personen geverbaliseerd wegens samenscholing.

Op woensdag 04 november werd op de Brusselbaan te Affligem naar aanleiding van een bijstand aan een andere politiezone 1 persoon gearresteerd. Deze werd geverbaliseerd inzake verboden wapendracht, wederrechtelijk bezit van verdovende middelen, het gebruik van valse en authentieke geschriften en omwille van de avondklok.

Op donderdag 05 november werden tijdens een controle te Ternat in het Kruikenburgpark 5 minderjarige personen geverbaliseerd wegens samenscholing, het niet-dragen van een mondmasker en werd de minimumafstand niet gerespecteerd. 1 persoon beging reeds eerder al inbreuken op de COVID-maatregelen.

Weekendoverzicht: zaterdag 07 november 2020 en zondag 08 november 2020

Op zondag 08 november waren in Liedekerke op de Affligemsestraat 6 personen samen rond een voertuig drank aan het nuttigen. Deze personen werden geverbaliseerd wegens samenscholing. 3 van hen hadden geen geldige verblijfsvergunning en werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens een controle op de Assesteenweg in Ternat werden 2 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van de avondklok.

Weekoverzicht: maandag 09 november 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020

Op woensdag 11 november 2020 werden tijdens een controle in Affligem 8 personen geverbaliseerd wegens samenscholing. Aan het NMBS-station te Ternat werden 9 minderjarige personen geverbaliseerd, waaronder 6 reeds eerder inbreuken begingen op de Covid-maatregelen. Zij werden geverbaliseerd wegens samenscholing en  het niet-naleven van de regels van social distancing.

In Affligem werden op donderdag 12 november 6 jongeren geverbaliseerd wegens inbreuk op het samenscholingsverbod. Deze jongeren werden samen aangetroffen op een bank op een sportplein.

Weekendoverzicht: zaterdag 14 november 2020 en zondag 15 november 2020

Op zaterdag 14 november werden in Affligem 2 personen geverbaliseerd omwille van het maken van geen essentiële of niet-uitstelbare verplaatsing tijdens de geldende avondklok. Eén persoon werd geverbaliseerd voor inbreuk op de avondklok en bleek eveneens dronken. In Liedekerke werden 3 personen geverbaliseerd voor inbreuk op de avondklok. In de Fabrieksstraat werden nog 6 personen geverbaliseerd wegens samenscholing naar aanleiding van een verjaardagsfeestje. In Roosdaal werd tijdens een verkeerscontrole 1 persoon geverbaliseerd omwille van de avondklok. In Ternat werden tijdens een verkeerscontrole 9 personen geverbaliseerd omwille van de avondklok. 1 bestuurder stond geseind met een verval van het recht tot sturen. 1 persoon werd reeds door een andere zone geverbaliseerd voor het niet naleven van de Covid-maatregelen.

Op zondag 15 november werden in Roosdaal en Liedekerke telkens 2 personen geverbaliseerd omwille van de avondklok. Tijdens de controle in Roosdaal bleek 1 bestuurder bovendien dronken. In Ternat werden tijdens een verkeersactie 6 personen geverbaliseerd omwille van de avondklok. 1 van hen werd reeds eerder door een andere zone geverbaliseerd werd voor het niet naleven van de Covid-maatregelen. Tijdens de controle bleek 1 bestuurder bovendien dronken en werden inbreuken vastgesteld inzake verzekering- en inschrijvingsbewijs.