Persbericht: aandacht voor CO-intoxicatie

Op 11 december 2018 werden de hulpdiensten opgeroepen naar aanleiding van een melding van CO-intoxicatie in de Groenstraat in Ternat.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het OLV-ziekenhuis te Aalst maar heeft het ziekenhuis ondertussen mogen verlaten.

Naar aanleiding van dit voorval verwijzen we graag door naar de preventiepagina’s van het antigifcentrum.

Inzake voorkomen van CO-intoxicatie, zie: https://www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide/co-vergiftiging-voorkomen.

Inzake herkennen van symptomen van CO-intoxicatie, zie: https://www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide/co-vergiftiging.

Het antigifcentrum is tevens te bereiken via 070/245.245.