Persbericht: aandacht voor verdachte personen en voertuigen naar aanleiding van woninginbraken

De politiezone TARL vraagt haar inwoners om onmiddellijk het 101-nummer te contacteren wanneer verdachte personen en/of voertuigen worden opgemerkt in het straatbeeld.

Bij recente woninginbraken werd gebruik gemaakt van volgende modus operandi: de daders controleren vaak of bewoners aanwezig zijn in een woning door met een onbeduidende reden aan te bellen. Vaak wordt een zekere hulpvraag gesteld, gevraagd om deel te nemen aan een petitie, gevraagd of een toiletbezoek mogelijk is of gevraagd of een bepaalde persoon op dat adres woont. In sommige gevallen probeert een andere persoon ondertussen via een niet-slotvaste achterdeur of raam zich de toegang te verschaffen tot de woning terwijl de bewoner is afgeleid aan de voordeur.

 

Aarzel niet om in dergelijke dubieuze situaties ogenblikkelijk het 101-nummer te bellen. U voorkomt zo immers vaak dat u of uw buren slachtoffer worden van een woninginbraak.

Inwoners kunnen bovendien de opsporing van eventuele verdachten bevorderen door de nummerplaat van het verdachte voertuig te noteren en dadelijk mee te delen aan de medewerker van de 101-hulpdienst.

Vrijdag 16 november 2018 werd dankzij een snelle aanmelding bij het 101-nummer door een aandachtige burger nog een geseind persoon gevat waarvoor een bevel tot gevangenneming open stond voor een duur van 18 maanden.