Persbericht: aankondiging Public Health Passenger Locator Form

Reist u internationaal?

Lees zeker volgende richtlijnen inzake het Public Health Passenger Locator Form: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq

Het document is beschikbaar op onze website.

PLF (361.17 KB)