Persbericht: actieve samenwerking aan veiligheid tussen burgers, gemeente en politie via 101-meldingen en BIN-werking in Liedekerke

Hoewel het deze tijd van het jaar ’s avonds steeds later donker wordt, spreken we nog altijd van ‘de donkere maanden’. De politie herinnert dan ook graag aan het belang van het onmiddellijk contacteren van het noodnummer 101 wanneer verdachte handelingen, personen en/of voertuigen worden waargenomen.

Daarnaast kunnen burgers ook actief bijdragen aan de veiligheid in hun gemeente door lid te worden van een BuurtInformatieNetwerk (BIN). Een BIN is een gestructureerde samenwerking tussen burgers, zelfstandigen, bedrijven, de lokale politie en de bestuurlijke overheid via dewelke ook verdachte handelingen, personen en/of voertuigen kunnen worden gemeld.

Het belang van 101-meldingen bleek nog afgelopen zaterdag, 18 januari 2020, toen de politiezone TARL rond 19u een melding van alcohol- en druggebruik in groep in het Warandepark te Liedekerke ontving. Een interventieploeg van de politiezone TARL kon hierdoor spoedig ter plaatse gaan en nazicht doen van de situatie. Deze keer werden er geen verdachte handelingen, voertuigen of personen, recipiënten alcohol of drugs meer aangetroffen. In het verleden kon de politiezone TARL dankzij een 101-melding wel meermaals een verdachte toestand vaststellen en de nodige maatregelen treffen.

Aangezien het Warandepark in het verleden al meermaals te maken had met overlast door alcohol- en druggebruik verscherpt de politie de komende weken het toezicht op deze locatie. Inwoners van Liedekerke worden gevraagd om onmiddellijk de 101 te bellen wanneer zij verdachte handelingen bemerken in het Warandepark (of elders).

Meer info over de buurtinformatienetwerken vindt u op de website van de gemeente Liedekerke: https://www.liedekerke.be/menu/hulpdiensten-en-veiligheid/buurt-informatie-netwerk. Inschrijven kan via liedekerke.bin@gmail.com.

De politie dankt de aandachtige meldster om de verdachte toestand op zaterdagavond ter kennis te brengen via de 101!