Persbericht: algemeen verbod op vuurwerk, voetzoekers en carbuurkanonnen in Vlaanderen vanaf 27 mei 2019.

Weldra geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op vuurwerk, voetzoekers en carbuurkanonnen. Vlaanderen vaardigde daartoe een Decreet uit op 26 april 2019 dat ingaat op 27 mei 2019. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen gemeenten de toestemming verlenen. Met de nieuwe regelgeving zijn wensballonnen permanent verboden wegens het hoge risico op brandgevaar.

Op basis van de GAS-wet kan een GAS-boete worden opgelegd van maximaal 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor volwassenen.

De nieuwe regelgeving creëert een wettelijk kader voor alle gemeenten en komt er ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid alsook het dierenwelzijn. Zeker tijdens de eindejaar periode zijn er jaarlijks nog teveel incidenten met opgeschrikte dieren.