Persbericht: arrestatie bij uitvoering bevel tot gevangenneming te Liedekerke

Op 29 november 2018 heeft de politiezone TARL een bevel tot gevangenneming uitgevoerd op vraag van het parket van Dendermonde.

De geseinde persoon kon worden aangetroffen in zijn woonst. De persoon stond geseind voor de uitvoering van een vervangende gevangenisstraf voor de duur van 11 maanden die werd opgelegd naar aanleiding van een werkstraf.

Telkens de rechtbank een werkstraf oplegt, spreekt deze ook een vervangende werkstraf en/of geldboete uit voor het geval de werkstraf niet naar behoren wordt uitgevoerd.

Indien dit het geval is, brengt een justitie assistent hieromtrent verslag uit bij de probatiecommissie die toeziet op de uitvoering van werkstraffen.

Op basis van de verslaggeving van de probatiecommissie kan de procureur des Konings dan beslissen om de vervangende gevangenisstraf te laten uitvoeren.

De betrokken persoon werd overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis.