Persbericht: Bent u al in regel met de aangifte van uw bewakingscamera?

Sinds 25 mei 2018 moeten uw bewakingscamera’s bij wet uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming (gratis) worden aangegeven.

Procedure

Aangifte van nieuwe camera’s gebeurt via een elektronisch loket dat eveneens de aangiften van alarmsystemen ontvangt: surf naar www.aangiftecamera.be.

Had u uw bewakingscamera's reeds aangegeven op het elektronisch loket van de CBPL? Om uw gegevens bij te werken, moet u uw camera's eveneens aangeven op deze nieuwe applicatie.

Uitzondering

In de wet wordt er voorzien in een uitzondering voor de burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden: hij zal geen aangifte moeten doen, noch een register moeten invullen of een pictogram moeten gebruiken (wat als dusdanig niet betekent dat men de personen mag filmen zonder hun toestemming).

Nieuwe aangifte: wat heeft u nodig?

Voor de toegang tot het elektronisch loket dient men zich te identificeren door middel van de elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie (zoals wanneer u uw belastingaangifte via tax-on-web wil indienen). 

Indien u een aangifte wil indienen voor een rechtspersoon, is het dus nodig om die te kunnen vertegenwoordigen.

Meer info

Bijlage
Camelia (92.59 KB)