Persbericht: Controles politiezone TARL in samenwerking met RSZ-inspectie in Ternat en Liedekerke op 18 februari 2020

Op dinsdag 18 februari 2020 heeft de politiezone TARL in samenwerking met de RSZ-inspectie en brandweer controles uitgevoerd in Ternat en Liedekerke.

De brandweer stelde verschillende inbreuken vast op vlak van brandveiligheid.

Door de RSZ-inspectie werd bij de verschillende controles inbreuken op aanmelding in de DIMONA-databank (zwartwerk),  tewerkstelling van vreemdelingen zonder toelating en inbreuken tegen de deeltijdse arbeid vastgesteld.  Aangezien sommige betrokkenen eerder al werden betrapt op dezelfde inbreuk kan er een verzwarende sanctie worden toegepast. Daarnaast werd 1 persoon geïntercepteerd die geseind stond met een verval van recht tot sturen, alsook een bestuurder met een voorlopig rijbewijs van 36 maand zonder begeleider voor een traject voor commercieel vervoer. Deze persoon bleek bovendien een werkloosheidsuitkering te ontvangen.