Persbericht: gecoördineerde actie inzake naleving voedselveiligheid en milieuregelgeving in Affligem

Op 20 september 2019 heeft de politiezone TARL een gecoördineerde actie georganiseerd bij een cateringbedrijf in Affligem in samenwerking met de dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie (FGP DJSOC), het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, de gemeentelijke milieutoezichthouder, de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de inspectiedienst van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Inzake milieuwetgeving werd onder meer het niet-reglementair stockeren van olie, afvalstoffen en autowrakken vastgesteld.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen stelde tevens diverse inbreuken vast met betrekking tot de reglementering voor het bereiden van koude en warme maaltijden.

De zaakvoerder kreeg voorwaarden opgelegd om de bedrijfsactiviteit te mogen verder zetten en zal binnen bepaalde termijnen ook de nodige vergunningen moeten regelen. Er zal later dit jaar een nieuwe controle plaatsvinden.