Persbericht: inbeslagname plooimes, cannabis en vaststelling corona-inbreuk na controle verdacht voertuig te Liedekerke - 24 maart 2020

Tijdens een patrouille van politiezone TARL op 24 maart 2020 in de vooravond werden 4 joints, 1 plooimes, 9,15 gram cannabis en een toilettas met crunchers, filters en sigarettenblaadjes in beslag genomen. Naast een proces-verbaal voor de corona-inbreuk werden er ook een processen-verbaal voor bezit van verdovende middelen en illegaal wapenbezit opgesteld.

Een patrouilleploeg ging over tot de controle van een voertuig met twee inzittenden op het Monniksplein. In de auto was een duidelijke cannabisgeur op te merken. De inzittenden hadden geen geldige reden voor hun aanwezigheid. Ze overtraden daarmee het verbod om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en dringende redenen. Beide inzittenden werden bevolen het plein te verlaten en naar huis terug te keren.