Persbericht: politiezone TARL controleert fietsverlichting aan het station en op het gemeenteplein te Liedekerke

Op maandag 9 december 2019 tussen 06u45 en 08u30 werd door de politiezone TARL een actie in het kader van verkeersveiligheid georganiseerd waarbij de verlichting van de fietsers aan het station (06u45-07u55) en op het Gemeenteplein (08u00-08u30) te Liedekerke werd gecontroleerd.

Aan het station te Liedekerke werden 94 fietsers gecontroleerd. 7 fietsers (7,4%) waren niet volledig in regel met de voorschriften.  Vermoedelijk door het koude weer werden er minder fietsers gecontroleerd dan bij voorgaande controle op 13 november 2019 toen 172 fietsers aan een controle werden onderworpen. Bij de vorige controle was slechts 1,7% niet in regel met de voorschriften.

Aan het Gemeenteplein werden 52 (uitsluitend schoolgaande) fietsers gecontroleerd. Bij 11 (meer dan 1 op 5 fietsers!) was de fietsverlichting niet in orde. We stelden ook vast dat bij enkelen de fietsverlichting wel degelijk aanwezig was op de fiets maar deze niet werd ingeschakeld. 

Scholieren die niet in regel waren met hun fietsverlichting werden door de politiezone TARL voorzien van een licht zodat de weg naar school kon worden verdergezet. Hun ouders ontvangen eerstdaags een brief waarin hen wordt meegedeeld dat hun kind uit het verkeer werd gehaald omdat de fietsverlichting geheel of gedeeltelijk ontbrak en waarin wordt gevraagd de algemene staat van de fiets van hun kind regelmatig te controleren.

Wat zijn nu de voorschriften op vlak van fietsverlichting? Fietsers kunnen gebruik maken van de handige checklist via https://www.verkeersouders.be/actiepakket/fietscontrole/.

Voor reguliere mannen- en damesfietsen gelden bij het vallen van de nacht en het aanbreken van de dag volgende voorschriften:

  • Rood licht én rode reflector achteraan;
  • Wit licht én witte reflector vooraan;

Reflectoren in de wielen (in de spaken of op de banden) en in de pedalen.