Persbericht: politiezone TARL controleert fietsverlichting aan het station en op het gemeenteplein te Liedekerke – 18 januari 2021

Op maandag 18 januari 2021 werd in het kader van verkeersveiligheid de verlichting van de fietsers gecontroleerd. In de omgeving van het NMBS-station (06u45-07u50)  te Liedekerke controleerde zowel de wijkpolitie van Affligem en Liedekerke. Aan het gemeenteplein (07u55-08u25) te Liedekerke controleerde de wijkpolitie van Liedekerke.

fiets

Aan het NMBS-station te Liedekerke werden 83 fietsers gecontroleerd. 9 fietsers (10,8%) waren niet volledig in regel met de voorschriften.

Aan het Gemeenteplein werden 55 fietsers gecontroleerd. 3 fietsers (5,5%) waren niet volledig in regel met de voorschriften.

Fieters die niet in regel waren met hun fietsverlichting werden door de politiezone TARL voorzien van een licht zodat de weg naar school kon worden verdergezet. Ouders van minderjarige overtreders ontvangen eerstdaags een brief waarin hen wordt meegedeeld dat hun kind uit het verkeer werd gehaald omdat de fietsverlichting geheel of gedeeltelijk ontbrak en waarin wordt gevraagd de algemene staat van de fiets van hun kind regelmatig te controleren.

Wat zijn nu de voorschriften op vlak van fietsverlichting? Fietsers kunnen gebruik maken van de handige checklist via https://www.verkeersouders.be/actiepakket/fietscontrole/.

Voor reguliere mannen- en damesfietsen gelden bij het vallen van de nacht en het aanbreken van de dag volgende voorschriften:

  • Rood licht én rode reflector achteraan;
  • Wit licht én witte reflector vooraan;

Reflectoren in de wielen (in de spaken of op de banden) en in de pedalen.