Persbericht PZ TARL: Zomer BOB-campagne 'Bob en trots erop'

Tijdens de zomer BOB-campagne 2018 heeft de politiezone TARL 1.111 personen gecontroleerd op alcoholgebruik achter het stuur. 23 personen (2,07%) legden een positieve alcoholtest af.

De politiezone TARL zit daarmee op gelijk niveau met het gemiddeld aandeel positieve alcoholtests binnen de provincie Vlaams-Brabant dat tijdens de voorbije zomer BOB-campagne 2,09% bedroeg.

Het aantal positieve alcoholtests ligt lager dan tijdens de zomer BOB-campagne van 2017 waarbij 49 personen (3,3%) van de 1.489 gecontroleerde personen een positieve alcoholtest aflegden.

 

Tijdens de zomer BOB-campagne 2018 werden 8 alcoholtests afgenomen tijdens een verkeersongeval. In 2 gevallen werd een positief resultaat afgeleverd.

Tijdens 1 verkeersongeval was er louter stoffelijke schade, het tweede verkeersongeval was er echter een met lichamelijk letsel.

Het gebruik van alcohol achter het stuur blijft een continue aandachtspunt binnen de politiezone TARL. Alcoholgebruik achter het stuur blijkt nog al te vaak een oorzaak van verkeersongevallen.

In 2017 waren op een totaal van 678 verkeersongevallen op het grondgebied van de politiezone TARL 71 (10,5%!) verkeersongevallen te wijten aan alcoholgebruik achter het stuur.

In 47 gevallen ging het om een ongeval met stoffelijke schade, in 13 gevallen ging het om een ongeval met licht gewonden en in 11 gevallen ging het om een ongeval met lichamelijk letsel.

 

Het algemeen persbericht van de zomer BOB-campagne 2018 kan u nalezen via https://www.bob.be/nl/bob-news/bob-zomercampagne-2018/