Persbericht: resultaten multidisciplinaire controleacties politiezone TARL – november/december 2022

Douane

De voorbije weken controleerde de politiezone TARL in samenwerking met diverse inspectiediensten sectoren die gevoelig zijn voorfraude fenomenen en inbreuken op de sociale wetgeving zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik.

Op 10 november 2022 werden verscheidene bedrijven gecontroleerd samen met de federale gerechtelijke politie, inspectiediensten van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), FOD Economie en de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Op 16 november 2022 werd in Affligem en Liedekerke een verkeersactie georganiseerd in samenwerking met de Douane en de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ).

Op 12 december 2022 werden samen met de inspectiedienst van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) verscheidene bedrijven in Ternat gecontroleerd.

De RSZ-inspectie stelde 7 inbreuken op niet-geregistreerde arbeid (zwartwerk) en 4 inbreuken op deeltijdse arbeid vast. 2 personen dewelke geverbaliseerd werden voor zwartwerk genoten werkloosheidssteun. Er werden 2 processen-verbaal opgesteld wegens illegale tewerkstelling. Bijillegale tewerkstellingverricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bijzwartwerkworden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald. Vanwege het gebrek aan een werfmelding werd er aan sanctie opgelegd. De standaardsanctie werfmelding bedraagt 5% ‘boete’ op het totaalbedrag (exclusief BTW) van de facturen van de niet gemelde (onder)aannemer.

De douane inde voor 8750,14 euro aan penale boetes. 1 voertuig werd getakeld wegens niet-betaling van een openstaande boete. Daarbij stelden ze een inbreuk vast op rode diesel waarvan de kostprijs 1250,00 euro bedraagt.

De politie stelde in totaal 21 verkeersinbreuken vast.  2 personen werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken waarvan 1 persoon werd opgesloten in een gesloten centrum met het oog op repatriëring. Ten slotte werd 10.000 euro in beslag genomen waarvoor PV witwassen werd opgesteld.