Persbericht: resultaten verkeersactie PACE i.s.m. FAVV en DVZ te Roosdaal – 3 september 2020

Op 3 september 2020 organiseerden de drie politiezones van PACE (Politieassociatie Centrum), zijnde AMOW, Dilbeek en TARL, van 8u tot 14u een verkeersactie te Roosdaal ter hoogte van het kruispunt Ninoofsesteenweg met de Omer De Vitslaan en dit in beide rijrichtingen. De politie kreeg versterking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

31 bestuurders werden gecontroleerd op alcoholintoxicatie. Niemand had gedronken. 18 bestuurders werden betrapt op GSM-gebruik tijdens het sturen. 9 bestuurders droegen geen gordel.

Er werden 8 inbreuken vastgesteld inzake bezit of geldigheid van boorddocumenten, rijbewijs of identiteitskaart. Bij 3 personenwagens en 2 vrachtauto’s konden technische gebreken worden vastgesteld.

De lading van 2 vrachtauto’s was onvoldoende bevestigd. Er werd 1 inbreuk met betrekking tot de tachograaf vastgesteld en 2 inbreuken inzake een getunede auto.

Tijdens de controle werden 3 personen aangetroffen zonder verblijfsdocumenten. Er werd hen een bevel om het grondgebied te verlaten betekend.

Het FAVV controleerde 28 transporten. Daarbij werd 1 proces-verbaal opgesteld en 2 waarschuwingen gegeven. Bij een waarschuwing zal op een later tijdstip een nieuwe controle plaatsvinden.

De Vlaamse Belastingdienst inde voor 12.143,29 euro aan achterstallige belastingen. 1 SUV met aanhangwagen werd getakeld wegens niet-verzekering en moet zich binnen de maand in regel stellen.