Persbericht: Resultaten verkeerscontroles politiezone TARL 2 juli 2024

Op dinsdag 2 juli 2024 controleerde de politiezone TARL verschillende bestuurders en
voertuigen tijdens een verkeersactie op haar grondgebied.

verkeerscontrole

Er werden 22 inbreuken i.v.m. het gebruik van de gsm achter het stuur vastgesteld. Van 6 bestuurders
werd het rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen. Een bestuurder werd aangehouden met een voertuig met
vervalste Oostenrijkse transitplaten. De betrokkene had ook valse boorddocumenten op zak.


Overige inbreuken: 1 overtreding i.v.m. de ladingzekering, het negeren van een verkeersbord, 3
voertuigen zonder geldige keuring, 6 GAS-boetes voor foutief parkeren, 1 overtreding m.b.t. zwartwerk
en 5 bestuurders waren geen drager van de veiligheidsgordel.

Labels