Persbericht: resultaten verkeerscontroles politiezone TARL 21-25 april 2023

Van vrijdag 21 april en dinsdag 25 april 2023 organiseerde de politiezone TARL verkeerscontroles op haar grondgebied.

Canva

Vrijdag 21 april 2023

Tijdens een patrouille werd een verdacht voertuig op gemerkt. De bestuurder testte positief voor drugs in verkeer.

Zaterdag 22 april 2023

23 bestuurders werden gecontroleerd op alcoholgebruik achter het stuur. 1 bestuurder testte positief voor drugs in verkeer.

Te Ternat werden er 8 inbreuken vastgesteld voor onder meer gordeldracht (2x) en GSM achter het stuur (3x). Twee bestuurders beschikten niet over een geldig keuringsbewijs en 1 bestuurder was niet in orde met zijn boorddocumenten.

Te Roosdaal werden er 9 inbreuken vastgesteld voor onder meer GSM achter het stuur (4x) en foutparkeren (3x). 1 voertuig bleek niet in orde te zijn met de inschrijving en er werd 1 inbreuk op ladingzekering vastgesteld.

Te Affligem werden er 11 inbreuken vastgesteld voor onder meer GSM achter het stuur (4x), niet-reglementair geparkeerd (1x) en negeren verkeersbord C3: verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder (4x). 1 bestuurder beschikte niet over een geldig keuringsbewijs en 1 bestuurder was niet in orde met zijn boorddocumenten. 1 bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Te Liedekerke werden er 5 inbreuken vastgesteld voor onder meer gordeldracht (1x), GSM achter het stuur (2x) en foutparkeren (1x). 1 bestuurder bleek niet in orde te zijn met de inschrijving. 1 bestuurder testte positief voor drugs in verkeer.

Zondag 23 april 2023

Te Ternat werd een voertuig zonder geldig keuringsbewijs geïntercepteerd.

Maandag 24 april 2023

In totaal werden er 78 bestuurders gecontroleerd. Er werden 15 inbreuken vastgesteld voor onder meer GSM achter het stuur (1x), negeren verkeersbord C31a: verbod om links af te slaan (6x) en foutparkeren (2x). 3 voertuigen beschikten niet over een geldig keuringsbewijs en bij 1 voertuig was de technische keuring vervallen. 1 bestuurder legde een positieve ademtest af waarna een inhouding van het rijbewijs volgde voor 6 uur. 1 bestuurder stond geseind met betekening van het verval op het recht tot sturen.

Dinsdag 25 april 2023

Te Ternat omstreeks 9 uur werd een voertuig zonder geldig verzekeringsbewijs getakeld.