Persbericht: rustige jaarovergang op vlak van inbreuken COVID-maatregelen – 42 inbreuken tijdens kerstvakantie op grondgebied politiezone TARL (weekoverzicht: 21/12/2020 – 03/01/2021)

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.

De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101-noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  

Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689.  

Weekoverzicht: maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 25 december 2020

Op maandag 21 december 2020 werd te Ternat 1 persoon geverbaliseerd wegens het niet-dragen van een mondmasker. Eveneens werd deze persoon geverbaliseerd voor beschadigingen aan onroerende goederen, dit n.a.v. een tussenkomst in een warenhuis waar betrokkene weerspannig gedrag vertoonde.

Op woensdag 23 december 2020 worden op de Kleinendries te Affligem 6 minderjarige personen aangetroffen onder de spoorwegbrug. Aldaar waren ze alcoholische dranken aan het nuttigen. Tijdens de controle werd ook een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. Er werd proces-verbaal opgesteld omwille van het samenscholingsverbod en het bezit van verdovende middelen. Onder de 6 jongeren werden 4 personen reeds eerder geverbaliseerd voor het niet-naleven van de COVID-maatregelen. In Ternat werden 6 personen geverbaliseerd omwille van het samenscholingsverbod, het niet-dragen van een mondmasker en het niet-respecteren van de social distancing. Er werd eveneens een proces-verbaal inzake belaging opgesteld. Onder hen werd 1 persoon reeds eerder geverbaliseerd wegens het niet-naleven van de Covid-maatregelen.

Op vrijdag 25 december 2020 werd te Roosdaal 1 persoon geverbaliseerd wegens het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Er werd eveneens proces-verbaal opgesteld inzake alcoholopname in het verkeer en  inzake verval recht tot sturen.

Weekendoverzicht: zaterdag 26 december 2020 tot en met zondag 27 december 2020

Op zaterdag 26 december 2020 werden te Roosdaal 2 personen geverbaliseerd wegens het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Er werd eveneens een proces-verbaal opgesteld n.a.v. een positieve ademanalyse. Beiden zijn gekend voor eerder COVID-overtredingen.

Tijdens een verkeerscontrole op zondag 27 december 2020 werden te Ternat 5 personen geverbaliseerd wegens het niet respecteren van de avondklok.

Weekoverzicht: maandag 28 december 2020 tot en met vrijdag 01 januari 2021

Op maandag 28 december 2020 werd te Roosdaal tijdens een verkeerscontrole 2 personen geverbaliseerd wegens het niet respecteren van de avondklok. In Ternat werden eveneens tijdens een verkeerscontrole 2 personen geverbaliseerd wegens het niet-naleven van de avondklok. Beiden personen zijn reeds gekend voor eerdere COVID-overtredingen.

Op donderdag 31 december 2020 werd te Ternat 1 persoon geverbaliseerd wegens het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Deze persoon was reeds gekend voor een andere COVID-inbreuk. Het was een zeer rustige oudejaarsnacht. De politiepatrouilles konden vaststellen hoe vele burgers gehoor gaven aan de nationale oproep om 2020 uit te wuiven om 20u20 en deden dit met respect voor de afstandsregels samen met hun buren.

Op vrijdag 01 januari 2021 werden te Roosdaal 2 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Eveneens werden te Liedekerke 2 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van de avondklok. Onder hen 1 persoon die reeds gekend was voor eerdere COVID-overtredingen. Tijdens een verkeersactie te Ternat werden 6 personen geverbaliseerd voor het maken van een niet-essentiële verplaatsing. 2 personen waren reeds voor verschillende feiten inzake volksgezondheid gekend.

Weekendoverzicht: zaterdag 02 januari 2021 tot en met zondag 03 januari 2021

Op zaterdag 02 januari 2021 werden te Liedekerke 4 personen geverbaliseerd omwille van het niet naleven van het samenscholingsverbod. 2 personen werden van hun vrijheid beroofd aangezien deze nog een openstaande seining hadden.

Te Roosdaal werd 1 persoon geverbaliseerd omwille van het niet-dragen van een mondmasker nadat deze weigerde om een mondmasker te dragen bij het betreden van een handelszaak. Deze persoon was reeds gekend voor eerdere COVID-overtredingen.

Op zondag 03 januari 2021 werd te Liedekerke 1 persoon geverbaliseerd omwille van het niet- naleven van de avondklok.