Persbericht: verkeersactie 11 februari 2018 : 5 inhoudingen (3u/6u) en 1 intrekking rijbewijs (15 dagen).

De PZ TARL heeft op zondag 11 februari (14u tot 22u) op haar volledig grondgebied gecontroleerd op snelheid en alcoholgebruik door bestuurders.

Te Ternat werden 132 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. 1 bestuurder legde een positieve ademtest af waardoor het rijbewijs voor 3u werd ingehouden. 30 van de 666 gecontroleerde voertuigen reden te snel.

Te Affligem werden 84 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. 1 bestuurder legde een positieve ademtest af waardoor het rijbewijs voor 6u werd ingehouden. 97 van de 370 gecontroleerde voertuigen reden te snel. Er werden ook twee onmiddellijke inningen opgesteld wegens de niet-naleving van het eenrichtingsverkeer.

Te Roosdaal werden 170 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. Van 1 bestuurder werd het rijbewijs ingehouden voor 3u na een positieve ademtest. Daarnaast werd ook 1 persoon geverbaliseerd die aan de controle trachtte te ontsnappen. Na interceptie werd de bestuurder geverbaliseerd wegens een verlopen keuringsbewijs, het overschrijden van een witte doorlopende wegmarkering én het niet naleven van de gordeldracht door de kinderen. Een andere bestuurder werd geverbaliseerd wegens niet-naleving van de gordeldracht. 90 voertuigen werden gecontroleerd op snelheid waarvan 26 voertuigen de toegestane limiet hebben overschreden.

Te Liedekerke werden 93 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. 3 bestuurders werden geverbaliseerd. Er volgde respectievelijk een inhouding van het rijbewijs voor 3u, een inhouding van het rijbewijs voor 6u en een intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen.

Labels