Persbericht: verkeersactie in samenwerking met Sociale Inspectie en dienst Vreemdelingenzaken leidt tot controle lompenbedrijf in Liedekerke – 28 januari 2020

Op dinsdag 28 januari 2020 heeft de politiezone TARL in samenwerking met de Sociale Inspectie en de dienst Vreemdelingenzaken een verkeersactie georganiseerd op de N208 te Liedekerke (Nijverheidszone Begijnenmeers). Naar aanleiding van de resultaten tijdens het verloop van deze verkeersactie werd een nabijgelegen lompenbedrijf gecontroleerd.

De Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ-inspectie) stelde 2 processen-verbaal op wegens inbreuken op de deeltijdse arbeid en 1 proces-verbaal voor niet-aanmelding in de DIMONA-databank van de RSZ. In de DIMONA-databank moeten werkgevers elke indiensttreding en uitdiensttreding van werknemers aangeven. De deeltijdse werktijd of een eventuele afwijking op de voorziene deeltijdse werktijd of een variabel werkrooster moet dan weer te consulteren zijn voor inspectie tijdens een controle.

Naar aanleiding van de vaststellingen inzake sociaal strafrecht werd 1 onderzoek opgestart en 1 dossier opgesteld ten behoeve van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Er werd 1 administratieve sanctie opgelegd inzake bevoegdheden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Tijdens het tweede luik van de controle werd daarnaast ook een onderneming in de Nijverheidszone te Liedekerke gecontroleerd. Bij deze controle werden 5 inbreuken op de deeltijdse arbeid vastgesteld, 2 niet-aanmeldingen in de in de DIMONA-databank van de RSZ en 3 illegale tewerkstellingen (persoon tewerkstellen die wegens zijn verblijfsstatus niet tewerkgesteld kan/mag worden). Er werd ook 1 persoon aangetroffen zonder verblijfsrecht die ter beschikking gesteld werd aan de dienst Vreemdelingenzaken.

250 bestuurders werden gecontroleerd op alcoholintoxicatie. 1 bestuurder had teveel gedronken waardoor het rijbewijs werd ingehouden voor 6 uur. 2 bestuurders werden betrapt op GSM-gebruik achter het stuur. 1 bestuurder droeg geen gordel. Verder werden er 3 inbreuken vastgesteld voor inbreuken op de taxiwetgeving, het rijbewijs en het inschrijvingsbewijs.