Persbericht: verkeersactie politiezone TARL & FAVV in Roosdaal - 25 augustus 2020

Op 25 augustus 2020 heeft de politiezone TARL tussen 4u30 en 10u30 in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een verkeersactie georganiseerd ter hoogte van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Koning Albertstraat.

Het FAVV controleerde de transporten van levende dieren. Daarbij werden 3 transporten gecontroleerd en werd 1 waarschuwing gegeven.

De politie stelde 1 proces-verbaal op wegens niet-aanmelding van een werknemer in de DIMONA-databank (zwartwerk) van de Rijksdienst Sociale Zekerheid. In de DIMONA-databank moeten werkgevers elke indiensttreding en uitdiensttreding van werknemers aangeven.  1 gecontroleerde persoon stond geseind in de politionele databank voor het op te sporen van de verblijfplaats.

Geen enkele van de 25 gecontroleerde bestuurders testte positief op alcoholintoxicatie. 3 bestuurders werden betrapt op GSM-gebruik achter het stuur. 2 bestuurders droegen geen veiligheidsgordel.

5 bestuurders bleken niet in orde met het rijbewijs: 2 bestuurders hadden geen geldig rijbewijs, 2 bestuurders waren niet in het bezit van hun rijbewijs en 1 bestuurder reed buiten de voorwaarden gekoppeld aan een voorlopig rijbewijs. Er werden nog 4 inbreuken vastgesteld voor het inschrijvingsbewijs (1x), het gebruik van reproductienummerplaten (2x) en boorddocumenten (1x).

Bij 2 voertuigen bleek de lading niet op rechtsgeldige wijze verzekerd tijdens het transport.

2 voertuigen werden getakeld wegens niet-verzekering.