Persbericht: verkeershandhaving aan afritten E40 te Ternat tijdens de werken

Sinds kort zijn de werken aan de N285 / Assesteenweg opnieuw opgestart door  het Agentschap Wegen en verkeer.

Niettegenstaande de verkeershinder die hiermee gepaard gaat moet de verkeerswet worden nageleefd in het belang van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.

In bijlage kan u hiervan een overzicht vinden met de juiste info en handige foto's.