Persbericht: weekoverzicht (11 mei tot 17 mei 2020) handhaving van coronamaatregelen Politiezone TARL: 46 processen-verbaal  

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten van het voorbije weekend. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101 noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen. 

Samen werken aan veiligheid. Samen tegen corona! Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689. 

Op maandag 11 mei werden er in totaal 4 processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat.
In de Assesteenweg werd een voertuig gecontroleerd met 4 inzittenden. Zij konden geen geldige reden geven voor hun verplaatsing. Er werd geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingsverbod.

Op dinsdag 12 mei werden er geen inbreuken op de coronamaatregelen aangetroffen.  

Op woensdag  13 mei werden er 4 processen-verbaal opgesteld in het kader van coronamaatregelen in Liedekerke.  
In de Sportlaan werd een voertuig met 2 inzittenden gecontroleerd, zij konden geen geldige reden geven voor hun verplaatsing. Er werden 2 processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast werden er 2 personen aangetroffen die alcohol aan het drinken waren aan een picknicktafel. Een van beide stond geseind met verval van recht tot sturen. De betrokkene heeft 5 dagen de tijd om het rijbewijs  in te leveren bij de griffie van de bevoegde politierechtbank. Er werden een joint en een gebruikershoeveelheid cannabis in beslag genomen. Naast 2 processen-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen werd er tevens een proces-verbaal voor bezit van verdovende middelen opgesteld.

Op donderdag 14 mei werden er in totaal 4 processen-verbaal opgesteld in het kader van coronamaatregelen in Affligem en Liedekerke.  
In Affligem werden 3 personen aangetroffen die alcohol dronken aan het voetbalveld in de Geertruidebaan. Er werden 3 processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen en het niet respecteren van social distancing.  

In Liedekerke werden aan het station 2 personen geverbaliseerd voor het niet dragen van een mondmasker.

Op vrijdag 15 mei werden er in totaal 11 processen-verbaal opgesteld in het kader van coronamaatregelen in Ternat en Affligem.  
In Ternat in de Assesteenweg stonden 5 personen alcohol te drinken aan het tankstation. Zij werden geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en het samenscholingsverbod.

In Affligem werden 9 processen-verbaal opgesteld. Aan de Schaapschuur waren 4 personen samengekomen om naar muziek te luisteren en alcohol te drinken. Er werd geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingsverbod. In Bocht werd ’s nachts een voertuig met 2 inzittenden gecontroleerd. Zij waren op weg om een bromfiets af te leveren. Beiden werden geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen.   

Op zaterdag 16 mei werden er in totaal 13 processen-verbaal opgesteld in het kader van coronamaatregelen in Ternat, Affligem en Roosdaal. 
In Ternat werden 5 processen-verbaal opgesteld. In de Statiestraat zat een persoon alcohol te drinken op een bankje na eerder deze week reeds een waarschuwing gekregen te hebben op dezelfde plaats. Hij werd geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing. Aan het station werden 2 personen geverbaliseerd voor het niet dragen van een mondmasker op het perron. Een van beide kreeg hier eerder deze week al een waarschuwing voor. Op het Marktplein werden 2 personen geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen die goederen kwamen afhalen bij een derde persoon.  

In Affligem in de Brusselbaan stonden 2 personen alcohol te drinken aan het tankstation. Naast een proces-verbaal voor niet-essentiële verplaatsing werd er ook een proces-verbaal opgesteld voor niet-naleving van de openingsuren van de winkel aan het tankstation.

In Roosdaal was er een BBQ aan de gang in de Verloren Hoek. Er waren meer dan 4 personen van verschillende families aanwezig. Er werden 6 processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen en het samenscholingsverbod. Daarnaast werd er ook een proces-verbaal opgesteld voor bezit van verdovende middelen naar aanleiding van een aangetroffen hoeveelheid cannabis.  

Op zondag 17 mei werden er in totaal 10 processen-verbaal opgesteld in het kader van coronamaatregelen in Liedekerke.  
In de Warandestraat werd een persoon geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing. Hij kwam gratis verkregen tweedehands goederen ophalen.

In de Stationsstraat was er een BBQ aan de gang met 7 genodigden. In totaal werden er 9 processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen en het samenscholingsverbod.  

Vervolgingsbeleid parket Halle-Vilvoorde 
Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie. 

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data. 

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.