Persbericht: weekoverzicht (4 mei tot 10 mei 2020) handhaving van coronamaatregelen Politiezone TARL: 46 processen-verbaal   

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten van het voorbije weekend. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101 noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  

Samen werken aan veiligheid. Samen tegen corona! Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689.  

Opmaandag4 mei werden er geen inbreuken op de coronamaatregelen aangetroffen. 

Opdinsdag 5 meiwerden er in totaal9processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Liedekerke.  

In de Sportlaan waren 3 jongeren aan het voetballen op een terrein dat afgesloten werd omwille van de coronamaatregelen. Er werden 3 processen-verbaal opgesteld voor een  niet-essentiële verplaatsingen en niet-naleving van social distancing.  In de Poortstraat vond er een samenscholing van 6 mensen plaats. Ze werden allen geverbaliseerd.  

Opwoensdag6 mei werden er 17processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen in Ternat en Roosdaal.  

In Ternat werden in de Broekstraat 11 processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen, samenscholingsverbod en niet-naleving van social distancing. 11 vrienden kwamen samen om te voetballen op een sportterrein. 1 persoon werd bestuurlijk aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde. Enkele van de aanwezigen waren reeds gekend voor eerder inbreuken op de coronamaatregelen.  

In Roosdaal werd een samenscholing vastgesteld op het grasplein aan de bunkers in de Lange Kamstraat. 6 personen werden geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en het samenscholingsverbod.    

Opdonderdag 7 mei werden er in totaal4processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen inTernat.  

In Ternat werden in de Assesteenweg 4 personen geverbaliseerd voor niet -essentiële verplaatsingen en het samenscholingsverbod.   

Op vrijdag 8 mei werden er in totaal6processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen inAffligem.  

In Affligem was een feest aan de gang in de Potaardestraat. De aanwezigen werden geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en het samenscholingsverbod.    

Op zaterdag 9 mei werden er in totaal3processen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen inAffligem en Liedekerke.  

In Affligem werden er 2 processen-verbaal opgesteld. In Zwarteberg werd een voertuig gecontroleerd naar aanleiding van overdreven snelheid. De bestuurder was onderweg voor een familiebezoek. Hij werd geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsing. In de Nieuwe Kassei werd een persoon geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsing terwijl hij onderweg was naar een vriend om een pakje sigaretten te bezorgen. Er werd eveneens een proces-verbaal opgesteld voor drugs in het verkeer.  

In Liedekerke in de Sportlaan werd een groepje jongeren aangetroffen dat aan het voetballen was op een afgesloten sportveld. Er werd geverbaliseerd voor het samenscholingsverbod.    

Op zondag 10 mei werden er in totaalprocessen-verbaal opgesteld in het kader van corona-maatregelen inRoosdaal en Liedekerke.  

In Roosdaal werden in de Brusselstraat 2 jongeren aan het voetballen op een afgesloten voetbalveld. Beiden werden geverbaliseerd voor niet essentiële verplaatsingen.  

In Liedekerke in de Warandestraat vond een verjaardagsfeestje plaats. De aanwezigen werden geverbaliseerd voor het samenscholingsverbod.  

Vervolgingsbeleid parket Halle-Vilvoorde  

Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie.  

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.  

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.