Persbericht: wijkagent arresteert bestuurder met 2 openstaande bevelen tot gevangenneming te Affligem

Op 7 mei 2019 heeft een wijkagent een autobestuurder gearresteerd in de Rozenlaan te Affligem. De betrokkene stond geseind met twee bevelen tot gevangenneming voor telkens 2 jaar gevangenisstraf en werd tijdens de patrouille visueel herkend door de wijkagent. De betrokkene werd overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis.

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel ging in 2018 over tot de herroeping van een arrest daterend uit 2016 van het Hof van Beroep te Gent die de betrokkene had veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden met probatie-uitstel voor 5 jaar, en dit omwille van onwettig bezit van verdovende middelen. Probatie-uitstel betekent dat mits begeleiding door een justitie-assistent en het naleven van specifieke voorwaarden de door de rechter uitgesproken straf niet wordt uitgevoerd. Ten gevolge van deze herroeping werd door het parket een bevel tot gevangenneming uitgevaardigd.

Tegen de betrokkene werd in 2018 door het parket een tweede bevel tot gevangenneming uitgevaardigd naar aanleiding van een vonnis uitgesproken door de correctionele rechtbank van Oost-Vlaanderen waarin een straf werd opgelegd van 2 jaar effectieve gevangenisstraf wegens diefstal.