Poging en effectieve diefstal uit voertuig in Roosdaal – 22 juni 2020

De voorbije dagen kreeg de politiezone TARL 2 meldingen van diefstal uit voertuigen telkens uit Roosdaal.

Op de Kleistraat kon de eigenaar de daders afschrikken waardoor er geen effectieve buit was. Op de Weverstraat slaagden de daders er in het werkmateriaal te ontvreemden.

De politie roept op om extra waakzaam te zijn en bij verdachte handelingen, voertuigen en/of personen onmiddellijk het 101-noodoproepnummer te bellen. De politiezone TARL voorziet bijkomende patrouilles.

Eigenaars worden gevraagd hun voertuigen indien mogelijk in een afsluitbare garage te parkeren. Indien het voertuig op de openbare weg wordt geparkeerd, gebeurt dit bij voorkeur op een goed verlichte plaats die niet onttrokken is aan de sociale controle en/of het zicht van buurtbewoners. In die gevallen is het zeker aangewezen om het werkmateriaal in de mate van het mogelijke niet in de camionetten te bewaren.