PZ TARL neemt deel aan weekend zonder alcohol met bedenkelijk resultaat: 6 inhoudingen en 3 intrekkingen van rijbewijzen

Het hele weekend heeft de politiezone TARL verkeersacties gehouden. In totaal werden 268 bestuurders gecontroleerd op alcoholintoxicatie en gordeldracht.

Te Ternat werden 126 bestuurders gecontroleerd op alcoholintoxicatie en gordeldracht. Geen van de bestuurders legde een positieve ademtest af. 2 bestuurders werden geverbaliseerd wegens het niet dragen van de gordel. 2 voertuigen stonden niet-reglementair geparkeerd. 1 bestuurder werd geverbaliseerd wegens ladingzekering.

Te Affligem werden 48 bestuurders gecontroleerd op alcoholintoxicatie en gordeldracht. 2 bestuurders hadden teveel gedronken. Hun rijbewijs werd ingehouden voor 3 uur.

Te Roosdaal werden 82 bestuurders gecontroleerd op alcoholintoxicatie en gordeldracht. 5 bestuurders hadden teveel gedronken. Er volgde een inhouding van het rijbewijs van 3 uur en een inhouding van het rijbewijs voor 6 uur. 2 bestuurders hadden dermate gedronken dat een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen volgde. 1 bestuurder legde tijdens de controle ook een ongeldig rijbewijs voor.

Te Liedekerke werden 12 bestuurders gecontroleerd op alcoholintoxicatie en gordeldracht. 3 bestuurders hadden teveel gedronken. Er volgde een inhouding van het rijbewijs van 3 uur en een inhouding van het rijbewijs voor 6 uur. 1 bestuurder had dermate gedronken dat een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen volgde. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor het negeren van een C1-verkeersbord.