Wat te doen bij een chemisch ongeval?

Weet jij wat te doen bij een chemisch ongeval? Een Sevesobedrijf is bedrijf waar gevaarlijke stoffen geproduceerd, verwerkt of opgeslagen worden, bv. raffinaderijen, (petro)chemische sites, bedrijven waar explosieven gemaakt worden ed. De naam verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië, waar op 10 juli 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaatsvond.

België telt ongeveer 379 Seveso-ondernemingen: 208 hoge- en 171 lagedrempelinrichtingen. Elke risico-onderneming is onderworpen aan een strikte reglementering en er vinden regelmatige inspecties plaats. Zowel de onderneming als de overheid nemen verschillende acties om risico's te voorkomen. Het risico op een zwaar ongeval is dus beperkt. Indien er toch gevaarlijke stoffen vrijkomen, kan dit gevolgen hebben voor omwonenden en het milieu.

Meer info via deze link: http://www.risico-info.be/nl/risicos/technologische-risicos/seveso

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 65 00 65.