Hoe kan ik mijn fiets laten labelen of graveren?

Ter preventie tegen fietsdiefstallen biedt de politiezone TARL aan de inwoners van de 4 gemeenten de mogelijkheid om hun fiets te laten merken.

Procedure

Dit kan op 2 verschillende manieren. De keuze bestaat uit:

  • ofwel het aanbrengen van een sticker
  • ofwel het effectief graveren

Wij verkiezen vanuit preventief oogpunt het graveren boven het aanbrengen van een sticker. Het graveren is meer permanent van aard en moeilijker te manipuleren wanneer uw fiets toch gestolen wordt.

Het labelen/graveren gebeurt volgens een beurtrolsysteem (start: 02 september 2019). De toestellen bevinden zich afwisselend per week in de wijkpost van Ternat, Affligem, Roosdaal of Liedekerke. U kan de kalender raadplegen via de bijlage onderaan deze webpagina.

  1. In functie van de agenda (beurtrolsysteem) kiest u in welke wijkpost u uw fiets wil laten graveren;
  2. Via onderstaande twee aanvraagmogelijkheden maakt u de relevante gegevens (naam, voornaam, adres en telefoonnummer) over aan een wijkpost naar keuze;
  3. Na ontvangst van de aanvraag neemt de ontvangende wijkpost telefonisch contact op met u voor een afspraak voor het labelen/graveren van de fiets;
  4. U biedt zich ten burele aan met de fiets;
  5. Na het labelen/graveren van de fiets wordt een fietspas (= registratiekaart van je fiets) afgeleverd. U vult hierop zelf de gegevens, gerelateerd aan de gegraveerde fiets, in. Deze fietspas volgt de (brom)fiets bij een eventuele doorverkoop. Wij raden u aan ook telkens een foto van de fiets te bewaren.

Voorwaarden

U vraagt de politiezone TARL om over te gaan tot graveren/labelen van uw fiets, waarvan u uitdrukkelijk verklaart dat deze uw eigendom is.

Door een afspraak te maken en u aan te bieden voor bovenstaande procedure geeft u de politiezone TARL de toestemming om uw rijksregisternummer door middel van een klever of via graveren aan te brengen op uw fietskader.

Het graveren van uw fiets gebeurt met een professioneel toestel. De wijkagent evalueert de plaats die de eigenaar aangeeft voor het graveren. Zo kan er niet gegraveerd worden over stickers en op een te gebogen deel van de fietskader. De politiezone TARL is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw fiets ingevolge het graveren.

Aanvraagmogelijkheid 1

Wanneer u via Outlook werkt, klik op onderstaande link van de wijkpost naar uw keuze. Het aanvraagformulier opent zich automatisch in uw Outlook-toepassing. Vul de gegevens aan en stuur ze naar ons door.

PZ.TARL.wijk.ternat@police.belgium.eu

PZ.TARL.wijk.affligem@police.belgium.eu

PZ.TARL.wijk.roosdaal@police.belgium.eu

PZ.TARL.wijk.liedekerke@police.belgium.eu

 

Aanvraagmogelijkheid 2

Wanneer u NIET via Outlook werkt, stuurt u via de door u gekozen mailapplicatie volgende gegevens door naar bovenstaand emailadres van de door uw gekozen wijkpost: naam en voornaam + adres (voor toewijzing aan de wijkagent) + telefoonnummer.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke via het contactformulier of telefonisch via 053 65 00 65.