Je woont niet meer in België maar wil een uittreksel uit het strafregister?

Als je niet langer ingeschreven bent in België en je een uittreksel uit het Belgisch Strafregister wil aanvragen, kan je terecht bij:

FOD Justitie
DGRechterlijke Organisatie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel

Fax: 02 552 27 82
Email: cjc-csr@just.fgov.be

Meer info op http://diplomatie.belgium.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke via het contactformulier of telefonisch via 053 65 00 65.