Neem deel aan de Veiligheidsmonitor!

De veiligheidsmonitor is een enquête die elke drie jaar wordt gevoerd bij de Belgische bevolking. In 2024 krijgen maar liefst 1.400 inwoners van onze politiezone (= Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem) opnieuw de kans om de bevraging in te vullen.

 

Logo Veiligheidsmonitor 2024

Wat?

Je wordt gevraagd naar hoe jij veiligheid in jouw gemeente of stad ervaart, naar buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van ons politieoptreden. Het initiatief gaat uit van de politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze politiezone, dat o.a. zal vorm krijgen in het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan in 2026.

Nieuw dit jaar is dat je de enquête online zal kunnen invullen. Burgers ontvangen een brief met een uniek toeganstoken om in te loggen op de website Veiligheidsmonitor 2024. Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Bekijk onderaan een voorbeeld van hoe de brief eruit ziet. 

De uitnodigingen worden per post verwacht in de brievenbussen vanaf 20 mei 2024. Bedankt alvast om de bevraging in te vullen. Jouw mening wordt op prijs gesteld. Met de resultaten kunnen de politie en de gemeenten aan de slag om een nieuw zonaal veiligheidsplan op te maken voor de komende vijf jaar.

Veelgestelde vragen

 • Ik ontving een brief om deel te nemen aan de veiligheidsmonitor, is dat een vorm van oplichting of betreft het een echte bevraging?
  De veiligheidsmonitor is een nationale burgerbevraging die uitgaat van de politie en die peilt naar je gevoel rond veiligheid. Als je het logo op de brief ziet staan die verwijst naar de volgende website Veiligheidsmonitor 2024, dan mag je er zeker van zijn dat dit de juiste link is. Ben je toch niet zeker? Bel ons van maandag tot vrijdag op 055/33 88 88 of stuur een e-mail naar pz.vlaamseardennen.hrm@police.belgium.eu. Je kan ook terecht bij het callcenter in Brussel via 02/488.33.03.
 • Wie kan de veiligheidsmonitor invullen?
  Burgers worden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd. In totaal zullen 1.400 inwoners van onze politiezone van verschillende leeftijden (van 15 tot en met 65 jaar en ouder) de kans krijgen om de bevraging in te vullen. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan kan je niet deelnemen aan de bevraging.
 • Verloopt de enquête anoniem?
  Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.
 • Ik ontving een tweede brief in de post, waarom?
  Burgers die de bevraging niet online hebben ingevuld, ontvangen een tweede brief in de eerste helft van juni met de vraag om alsnog deel te nemen. Hoe meer burgers de enquête invullen, des te representatiever zijn de resultaten voor de politiezone en het stadsbestuur om mee aan de slag te gaan. 
 • Wat gebeurt er met de resultaten van de veiligheidsmonitor?
  De resultaten van de veiligheidsmonitor worden onder andere gebruikt voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan. Dat is een plan dat om de vijf jaar wordt opgezet tussen stad en politie en waar een aantal prioriteiten worden bepaald. Het huidige plan loopt van 2020 tot en met 2025. De resultaten van de veiligheidsmonitor 2024 zullen worden gebruikt om het nieuwe zonale veiligheidsplan vorm te geven.
 • Ik wens niet mee te werken en geen herinneringsbrief te krijgen. Wat moet ik doen?

  Wens je niet mee te werken aan de bevraging? Geen enkel probleem, we hebben hier alle respect voor, maar het zou     jammer zijn dat je jouw stem niet laat horen. Wens je niet mee te werken: stuur een mail naar:                                       pz.vlaamseardennen.hrm@police.belgium.eu en vermeld volgende gegevens: naam+voornaam, gemeente waar je           woonachtig bent + token dat vermeld staat op je uitnodigingsbrief (zonder dit token kan de aanvraag niet behandeld   worden!). Geen mailadres? Neem op weekdagen (8u-16u30) contact op met Wendy Vanhulle (055/33 88 65).

Labels