Wijkwerking

De wijkwerking is de 'oren en de ogen' van de lokale politie. Zij heeft de meest nauwe contacten met de bevolking.

vector-isometric-illustration-residential-quarter - freepik

De wijkwerking binnen de Politiezone Vlaamse Ardennen telt 17 wijkinspecteurs bijgestaan door 12 polyvalente medewerkers en 4 agenten van politie. De agenten van politie vervullen de verkeersgebonden taken binnen de wijk. De polyvalente medewerkers zijn zowel werkzaam binnen de wijkdienst waar ze de wijkinspecteurs bijstaan in het uitoefenen van hun taken, als binnen de interventiedienst. Elke wijkdienst staat onder rechtstreeks gezag van een wijkcoördinator.

Met gemiddeld 1 wijkinspecteur per 3500 inwoners haalt de Politie Vlaamse Ardennen ruimschoots de federale functioneringsnorm (1/4000).

In elke gemeente van de zone Politie Vlaamse Ardennen is een wijkcommissariaat opgericht. Met uitzondering van Kruisem, daar zijn er momenteel nog twee wijkcommissariaten/onthaalpunten.