Hoe werkt het buurtinformatienetwerk?

Als er in je buurt een verdacht voertuig passeert of als er vreemde personen komen aanbellen zonder duidelijke reden,… dan kan je de politie verwittigen. De politie onderzoekt de ernst van de situatie en beslist dan om al dan niet het BIN te activeren.

De Lokale Politie kan zelf ook beslissen om een bericht naar de BIN-leden te versturen. Ze doen dit:

  • als aangenomen kan worden dat er een bedreiging bestaat;
  • als men kan spreken van een 'fenomeen' met 'voorspelbare' handelingen;
  • als preventie kan worden opgetreden door de burgers;
  • als informatie kan verzameld worden.

Het geheim van het onderzoek moet echter steeds gevrijwaard blijven. Om die reden is het mogelijk dat de politie in bepaalde zaken geen bericht verstuurt naar de burgers.

Indien het BIN geactiveerd wordt, dan gebeurt dit telefonisch via een phone-mailbericht uitgaande van de politiediensten. Bij een activatie van het BIN wordt aan de leden gevraagd om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Er kunnen ook enkel tips meegegeven worden om een inbraak te voorkomen zoals nakijken of alle ramen en deuren van de woning slotvast zijn, de lichten aansteken bij verdachte gedragingen, ... . De activatie kan zowel gedurende de dag of nacht plaatsvinden. Mocht je dan nog eventuele verdachte situaties opmerken, dan kan je deze via het (nood)nummer 101 melden aan de politiediensten. Meld deze onmiddellijk zodat onze ploegen zo snel mogelijk nazicht kunnen doen. Verdachte situaties/personen meld je via het noodnummer 101 en niet via de sociale media. De sociale media van de politiezone wordt niet 24/24u opgevolgd. Het noodnummer 101 daarentegen wel.

Mag een foto van een verdacht individu of voertuig worden verspreid onder BIN-leden of aan de politie in het kader van veiligheid?

Neen. Men mag geen foto’s van de nummerplaat van verdachte voertuigen of foto’s van verdachte individuen verspreiden tussen de BIN-leden onderling. De BIN-leden dienen bij meldingen vooral oog te hebben voor beschrijvingen van personen en/of voertuigen. Het verspreiden van herkenbare foto’s van verdachte personen of het verspreiden van foto’s van verdachte voertuigen met een herkenbare nummerplaat, is verboden volgens de Privacywet van 30 juli 2018.

De verspreiding van beelden of van de identiteit van een verdachte persoon, in het kader van een BIN zou alleen maar kunnen worden overwogen via de politiediensten, na akkoord van het parket.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 055 33 88 88.