Amper 1,16 % blies positief tijdens zomerBOB

De zomerBOB-campagne is afgelopen. Van juni tot en met augustus zette de politiezone Buggenhout-Lebbeke in op extra controles op alcohol in het verkeer.

20230911_Resultaten zomerBOB-campagne

In totaal namen we 1.461 alcoholtesten af, waarvan 17 bestuurders een positieve ademtest aflegden. Zo’n 98,84 % van de gecontroleerde bestuurders was een perfecte BOB. De cijfers zijn bemoedigend, maar er is nog werk aan de winkel.

"Door extra inzet van onze politiemensen en dankzij vele verantwoordelijke bestuurders kunnen we vaststellen dat het aantal inbreuken tijdens deze zomerBOB beperkt is gebleven. Voornamelijk bij ongevallen is er nog vaak alcohol in het spel", aldus waarnemend korpschef Tony Sarens. "Verkeersveiligheid is en blijft één van onze speerpunten waar we sterk op inzetten. We streven nog steeds naar een verkeersomgeving waarin geen enkele positieve bestuurder op de weg te vinden is. Enkel samen maken we de wegen veiliger!”

Labels