European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en hen in die domeinen een aantal voordelen biedt, zoals aangepaste begeleiding en plaatsen. De kaart toont aan dat de houder een beperking heeft. Beperkingen zijn niet altijd zichtbaar of fysiek. Deze kunnen alle vormen aannemen. 

Je kan de EDC-kaart vergelijken met de mindervaliden parkeerkaart. Met dat verschil dat de EDC ook wordt toegekend aan mensen die wel mobiel zijn, maar een andere (niet zichtbare) beperking hebben. Ze is strikt persoonlijk en is voor de houder een bewijs van zijn/haar beperking. 

De houder heeft niet meer rechten of plichten door het bezit van de kaart dan andere burgers, maar met deze kaart kan hij/zij een beetje begrip vragen voor zijn/haar beperking.

Deze European Disability Card kan ook nuttig zijn bij politietussenkomsten. Zo kan deze kaart onze politiemensen helpen bij het beoordelen van tussenkomsten waarbij de houders van zulke kaart betrokken zijn. Het zou best kunnen dat deze kaart een ander licht werpt op de politietussenkomst. Ben je houder van een EDC? Aarzel dan zeker niet om deze kaart bij een tussenkomst voor te leggen aan onze politiemensen. 

Meer info? https://eudisabilitycard.be/nl