Dit formulier is enkel voor meldingen inzake webtoegankelijkheid.

Toegankelijkheidsformulier

  1. Uw persoonlijke gegevens
  2. Uw suggestie of opmerking over toegankelijkheid
  3. Volgende

De Belgische politie streeft ernaar haar website en andere door haar beheerde websites voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een beperking. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken.

Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via dit formulier.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek. Bekijk onze privacyverklaring.