Welkomstwoord

Beste bezoeker

Welkom op onze website. De lokale politie van Wetteren Laarne en Wichelen streeft ernaar zich elke dag in te zetten om iedereen in de samenleving een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Deze website laat ons toe om open te communiceren en de inwoners en bezoekers van onze drie gemeenten snel en efficiënt te informeren.Het is onze bedoeling om de website zo boeiend mogelijk te houden. We willen jullie graag regelmatig op de hoogte houden van allerhande interessante gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor zullen we de nodige inspanningen leveren.Onze lokale politie staat voor een gemeenschapsgerichte politiezorg. Samen met allerhande maatschappelijke partners willen wij meewerken aan veiligheid, aan een samenleving waarin je je onbedreigd voelt en veilig op straat kan komen.Onveiligheid kunnen we echter niet alleen bestrijden. Onze voornaamste partner in de bestrijding van overlast, onveiligheid en criminaliteit, zijn jullie. Wij rekenen daarom ook op jullie alertheid en meldingsbereidheid. Samen kunnen wij de leefbaarheid in onze drie gemeenten verbeteren.Wij willen niet langer vooral repressief in het straatbeeld verschijnen. Wij bieden in de bestrijding van fenomenen samen met onze partners een veel breder maatregelenpakket aan, waarbij de nadruk ligt op preventie en sensibilisering.Ons streefdoel bij verkeerscontroles bijvoorbeeld is niet zoveel mogelijk chauffeurs verbaliseren. Wij spreken pas van een geslaagde verkeerscontrole wanneer we veel voertuigen hebben gecontroleerd en zo goed als geen overtredingen hebben kunnen vaststellen. We organiseren zeer regelmatig verkeersacties, precies omdat alle weggebruikers zich veilig op de weg zouden kunnen verplaatsen zonder het slachtoffer te worden van chauffeurs die risicogedrag vertonen.Een ander voorbeeld is de aanpak van inbraken. De beste remedie is volgens ons een goede beveiliging van woningen en gebouwen. We leiden verschillende medewerkers op die u, via een technopreventief advies, nuttige beveiligingstips kunnen geven. Bijkomend organiseren we natuurlijk ook patrouilles en controles georiënteerd naar inbraken.Het spreekt uiteraard voor zich dat we bij sommige fenomenen volledig gaan voor de harde aanpak van specifieke dadergroepen of criminele organisaties.Het sleutelwoord van onze politiewerking moet dienstverlening zijn. Dat mogen jullie van alle medewerkers verwachten. Ben je tevreden over de politiewerking, zeg het dan verder. Ben je minder tevreden, laat het ons dan weten, zodat we - waar nodig - kunnen bijsturen. Heb je alerte opmerkingen of interessante ideeën, dan horen we dat graag.Het volledige team van de PZ Wetteren Laarne Wichelen wenst je heel veel surfplezier!

Gerritjan Maeshoofdcommissaris - korpschef