Nieuws


Vanaf nu zaterdag 11 juli is het dragen van een masker ook verplicht: in winkels en winkelcentra; in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie zoals voorzien in het Ministerieel Besluit.
Het Ministerieel Besluit zal ook de mogelijke sluiting voorzien van zaken die de regels herhaaldelijk overtreden.

Vermijd jij ook graag lange wachtrijen? Word je liever meteen op een efficiënte manier geholpen? Sedert 3 februari 2020 kan je ook op afspraak terecht in het politiehuis van Wetteren en de wijkposten van Laarne en Wichelen! Maak in de PZ Wetteren Laarne Wichelen voortaan eerst een afspraak om langs te komen voor een klacht of een aangifte. Klik op lees meer voor een informatief filmpje.

Maak een afspraak online

“Solidariteit, sereniteit, maturiteit”

Beklijvende beelden van bepaalde politie-interventies gaan de wereld rond en leiden terecht tot verontwaardigde reacties. Ook wij als politie zijn verontwaardigd.

Maar hoe misnoegd we ook mogen en moeten zijn, laat ons niet vervallen in het veralgemenen of het ongenuanceerd transponeren van wat elders gebeurt naar ons land en onze politieorganisatie, haar functioneren en haar medewerkers.

De veiligheidsgordel is een van de eenvoudigste en goedkoopste middelen om de gevolgen van een verkeersongeval te beperken, tenminste als je hem correct vastmaakt. Maar hoe doe je dat nu precies en wie is er vrijgesteld van de gordeldracht?