Sociale cel

Telefoon

Meer en meer worden mensen in onze samenleving geconfronteerd met allerlei problemen. Mensen kunnen deze problemen vaak niet alleen oplossen en hebben hierbij de ondersteuning nodig van professionele hulpverleners.De Sociale cel probeert samen met de burger op zoek te gaan naar een adequate oplossing. Dit gaat van het bieden van een luisterend oor tot het akteren van een klacht of het doorverwijzen naar de geschikte dienstverlening.Op de Sociale cel kan je, na politioneel onderzoek, terecht voor slachtofferbejegening en doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten bij psychosociale problemen, ouderenmishandeling, jeugdzaken, problematische opvoedingssituaties of intrafamiliaal geweld. Deze dienst verzorgt ook eerstelijnsjuridische info rond pesten, adoptie, sociale en technopreventie, rondleidingen bij de politie, het psychosociaal interventieplan bij noodsituaties en educatie.Deze dienst is ook partner in het spijbelproject dat nu reeds het vijfde schooljaar loopt in alle (zeven) secundaire scholen van Wetteren en dit over alle netten heen.Dit team wordt gevormd door Wendy Verhamme, Sophie De Champs, Marijke Vanhove en Hans Huylebroeck.Voor minder dringende zaken is het aan te raden een telefonische afspraak te maken.