Lokale recherche

De lokale recherche maakt deel uit van de directie operaties. Tien politiemensen oefenen full-time hun job uit binnen deze afdeling van de lokale politie.De recherche is eigenlijk het verlengstuk van andere zuilen zoals o.a. interventie en onthaal omdat hun werk er vooral uit bestaat diefstallen, inbraken, zedenfeiten, drugsdelicten en andere misdrijven verder uit te pluizen en gericht te onderzoeken teneinde verdachten en daders te kunnen identificeren en/of het aandeel van de betrokken partijen te bepalen.Daarnaast verwerkt de recherche ook binnenkomende informatie ons toegespeeld door burgers, administratieve of gerechtelijke overheden. Ook hier zijn de inlichtingen die ons overgemaakt worden verscheiden. Echter handelen ze voornamelijk in het kader van inbreuken op de drugswetgeving.De leden van de lokale recherche werken in burger en maken gebruik van anonieme voertuigen. Het discreet benaderen van mensen betrokken in onderzoeken is immers belangrijk en in veel gevallen aangewezen.