European Disability Card (EDC)

Ben je houder van European Disability Card? Aarzel niet om deze kaart voor te leggen aan onze politiemensen bij een eventuele tussenkomst.

De European Disability Card (EDC) is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en hen in die domeinen een aantal voordelen biedt, zoals aangepaste begeleiding en plaatsen. 

Je kan de EDC-kaart vergelijken met de mindervaliden parkeerkaart. Met dat verschil dat de EDC ook wordt toegekend aan mensen die wel mobiel zijn, maar een andere (niet zichtbare) beperking hebben. Het tot uiting komen van een niet-fysieke handicap kampt vaak met onbegrip of een ongepaste reactie vanuit de omgeving. De EDC tracht daar komaf mee te maken.

De kaart is strikt persoonlijk en is voor de houder een bewijs van zijn/haar beperking. De houder heeft niet meer rechten of plichten door het bezit van de kaart dan andere burgers, maar met deze kaart kan hij/zij een beetje begrip vragen voor zijn/haar beperking.

Ben je houder van een dergelijke kaart? Aarzel dan zeker niet om deze kaart bij een tussenkomst voor te leggen aan onze politiemensen. Deze kaart kan onze politiemensen helpen bij het beoordelen van tussenkomsten.

Meer info

https://eudisabilitycard.be/nl