Maandag terug naar school!!

Politiezone Het Houtsche is er klaar voor en de wijkagenten zullen aan de schoolomgeving aanwezig zijn.

Nog enkele tips.

  • Let extra op in de buurt van een school (zone 30) en op de routes naar een school – het gedrag en de reacties van kinderen zijn immers onvoorspelbaar.
  • Wees ook extra voorzicht wanneer u in de buurt van een bushalte komt kinderen steken daar soms onverwachts over zonder op het verkeer te letten.
  • Als u kinderen op de fiets inhaalt, rijd dan traag en houd minsten 1 meter afstand.
  • Laat uw kind altijd in- en uitstappen aan de kant van het voetpad.
  • Geef steeds het goede voorbeeld: doe altijd uw veiligheidsgordel om en …. Blijf kalm, ondanks de stress van het nieuwe schooljaar.

©Secunews