Ook u wil dat sluikstorten aangepakt wordt!

Sluikstorten staat volgens de veiligheidsmonitor (een enquête vorig jaar verstuurd in de 3 gemeenten van de zone), op een gedeelde 2e plaats met woninginbraken. Het ligt u duidelijk nauw aan het hart.

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden ook handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden. Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt.

Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terecht komt is bovendien verloren voor recyclage.

De politiezone pakt sluikstorten op bepaalde plaatsen, reeds aan via de inzet van camera’s. Daarnaast zet de politie in op ‘extra’ controle op sluikstorten gedurende de ‘week van de handhaving’ van  30/9 tem 6/10.  Weet dat sluikstorten een overtreding is van het algemeen politiereglement, en dat daar boetes vanaf 70 euro op staan. De politie richt zich niet enkel op boetes, maar zal overtreders ook aanspreken op dit ongepast gedrag, en poogt ook de sociale controle aan te zwengelen.