Zorg dat je gezien wordt!

Het aantal ongevallen met fietsers in politiezone Het Houtsche neemt in vergelijking met 2021 met een kleine 20% af. Dit neemt niet weg dat ‘goed zichtbaar zijn’ voor een zwakke weggebruiker cruciaal is, zeker wanneer het donker is.

verplicht verlicht

Vaak beseft men niet hoe gevaarlijk het is zich als fietser te verplaatsen zonder fietslicht en met donkere kledij. Nog te veel fietsers gaan zonder licht op pad. Dat is levensgevaarlijk! Wil je als fietser ook in het donker zichtbaar zijn, dan is goede fietsverlichting onmisbaar.

GEFASEERDE AANPAK
Naar jaarlijkse gewoonte neemt politiezone Het Houtsche deel aan de provinciale campagne ‘Verplicht Verlicht’. Hiermee willen we zowel jong en oud aanmoedigen om met een verkeersveilige fiets te rijden en goed zichtbaar te zijn voor andere weggebruikers in het verkeer. We kiezen voor een gefaseerde aanpak.

 1. Technische controle van fietsen in de scholen van 1 september tot 15 oktober 2022
  In politiezone Het Houtsche voeren onze wijkinspecteurs en vrijwilligers deze controles uit. Cruciaal bij deze fietscontroles zijn goedwerkende remmen, reflectoren en fietsverlichting. 
  Alle scholen op het grondgebied van de politiezone werkten hieraan mee. Het gaat om 20 bassischolen en 4 middenscholen. 
  Er werden 1510 fietsen gecontroleerd. Daarbij bleek 56% van de fietsen technisch niet in orde te zijn. Dit percentage is gestegen in vergelijking met vorig jaar. Toen waren 33% van de fietsen niet in orde was. Van die 56% was er 26% niet in orde met de fietsverlichting.
  Dit bewijst enerzijds het belang van de technische fietscontroles in de scholen. Anderzijds tonen de cijfers aan dat er op preventief vlak nog heel wat werk aan de winkel is voor elke schakel in de veiligheidsketen, dus zowel voor de leerling zelf, de ouders, de school, de politie,….
  De politie blijft steevast inzetten op deze jaarlijkse fietscontroles en hamert op een goed werkend fietslicht, reflectoren aan de wielspaken, spatborden en pedalen. Ook het dragen van fluo kledij promoten we sterk gezien dit bijdraagt tot een betere zichtbaarheid.
  Dit jaar schakelden we over naar een digitalisering van de fietscontrolekaarten, wat resulteerde in nog betere opvolging en communicatie.
 1. Preventieve/sensibiliserende fase van 15 oktober t.e.m. 15  november 2022
  De politiemedewerkers deden controles op het terrein en gaven een mondelinge opmerking bij kleine inbreuken.
  Ook onze verplaatsbare tekstkar werd ingezet met een sensibiliserende boodschap rond fietsveiligheid.
 1. Een repressieve fase ‘verplicht verlicht’ volgt van 15 november 2022 t.e.m. 28 februari 2023
  In deze fase voert de politie op regelmatige tijdstippen controles uit op de openbare weg. Hierbij wordt vooral ingezet op zichtbaarheid van de fietser (controle fietsverlichting). We treden verbaliserend op bij inbreuken die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
  Onze verplaatsbare tekstkar blijven we zichtbaar inzetten op de invalswegen.

 

VERKEERSVEILIGHEID PRIORITEIT
Verkeersveiligheid is en blijft een prioriteit in ons Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025. Uit diverse bevragingen werd, bij de opmaak van dit beleidsplan, duidelijk dat de politie een verhoogde aandacht heeft voor fietsongevallen en voor een veilige schoolomgeving.

 

ANDERE INITIATIEVEN
Jaarlijks staat het Team Verkeer van de politiezone in voor de vorming van gemachtigde opzichters. Dit betekent dat wanneer een schooluitstap voorzien is naar een sportterrein of theaterzaal ed., iedere leerkracht de kinderen veilig kan begeleiden. Deze samenwerking zal ongetwijfeld bijdragen tot het creëren van een veilige schoolomgeving.

In 2021 startten we met een proefproject in Vrije Bassischool de Vaart in Moerbrugge, waarbij alle leerkrachten tijdens een pedagogische studiedag opgeleid werden tot gemachtigd opzichter. Dit werd positief onthaald. Ondertussen zijn er ook in de VBS De Sprong in Waardamme en VBS De Bosbes in Oostkamp gemachtigde opzichters opgeleid.  Ook de andere scholen in de politiezone zullen volgen.