Laatste nieuws

Verkeersactie ZV

De diensten Verkeer en SRT (Snelle Respons Team) van PZ Westkust voerden vandaag samen met de politiezone Polder en de Douane een gerichte, grootschalige verkeersactie m.b.t. zwaar vervoer uit t.h.v. het afrittencomplex A18 richting Nieuwpoort en op de N35 in Diksmuide. Er werden 63 controles uitgevoerd en 29 verkeersinbreuken vastgesteld, o.a. inbreuken op de rij- en rusttijden, fraude met de tachograaf en het zekeren van ladingen. De douane betrapte eveneens een bestuurder op het gebruik van rode gasolie. Tijdens de actie werd ongeveer 15000 euro aan onmiddellijke inningen geïnd.