Laatste nieuws

Op 18 januari participeerde onze politiezone aan een provinciale actie om transmigratie tegen te gaan. De Politiezone Middelkerke nam deze keer de operationele leiding op zich, bijgestaan door aspirant-hoofdinspecteurs van de west-vlaamse politieschool.