Laatste nieuws

Oppompverbod uit alle waterlopen van het Ijzerbekken

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluw√©, samen met het Provinciaal Droogteoverleg, om vanaf 10/07/2019 een captatieverbod voor dit gebied in te stellen.

Er mag geen water meer gecapteerd worden uit alle waterlopen van het IJzerbekken.