Politiecollege

Het politiecollege bestaat in een meergemeentezone uit de burgemeesters van de respectievelijke gemeentes en steden die deel uit maken van de politiezone.

In onze zone zijn dat burgemeester Marc Vanden Bussche (Koksijde), burgemeester Bram Degrieck (De Panne) en burgemeester Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort). Zij zijn van rechtswege lid van het politiecollege. Burgemeester Marc Vanden Bussche is voorzitter van het politiecollege.

Naast de burgemeesters, maken ook onze korpschef Nicholas Paelinck en de secretaris Mieke Hoornaert deel uit van het college. Korpschef Nicholas Paelinck is belast met de voorbereidingen van de dossiers die aan het college worden voorgelegd. Politiesecretaris Mieke Hoornaert stelt de notulen op.In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door het politiecollege.