Over ons

De dagelijkse leiding van ons korps is in handen van korpschef Nicholas Paelinck. Samen met zijn team garandeert hij de basispolitiezorg in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Het korps heeft 7 basisfuncties (of kerntaken), namelijk wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale opsporing en onderzoek, handhaving van de openbare orde en verkeer.

Naast de dienstverlening aan onze inwoners zijn we er ook voor de vele toeristen die onze kustgemeenten voor korte of langere tijd bezoeken.

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Hieronder kunt u de meest recente jaarverslagen van onze zone raadplegen. Wij wensen u veel leesplezier!