Interventie

Ter Duinenlaan 34a
8670 Koksijde

Telefoon

De interventiedienst staat in voor de permanente eerstelijnspolitiezorg. De hoofdopdracht van de dienst interventie is de burger op een zo snel mogelijke manier efficiënt bij te staan in probleemsituaties.  Binnen politiezone Westkust is er altijd minstens één patrouille van twee politie-inspecteurs per gemeente/stad beschikbaar en dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7.  

De leden van de interventiedienst zijn als eerste aanwezig bij dringende oproepen, verlenen bijstand waar nodig en zorgen voor een maximale zichtbaarheid en aanspreekbaarheid. Zij komen tussen bij een overval, diefstal, vechtpartij, verkeersongeval, … maar ook bij conflicten met een familiaal of burgerlijk karakter.  De interventiedienst voert ook preventieve taken uit zoals de vakantietoezichten tijdens de nacht, het toezicht bij grote volkstoelopen, op overlastplaatsen, potentiële doelwitten, ...  Ook voor de federale taken - ordediensten voor voetbalwedstrijden, stakingen, optochten, …  - springt de interventiedienst bij.

Openingsuren

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week